TOPlist

 

 

 

Kdo jsme | Zpravodaj | Archiv novinek | Zajímavosti o KLDR | Velvyslanectví | Kontakt | Delegace Pektusanu v KLDR

 

         

Kdo jsme

 

 

    

        

 Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

  Společnost česko-korejského přátelství Pektusan je zapsaným spolkem (z. s.), dříve občianskym združením. Sdružuje Čechy a Slováky, kteří mají přátelský vztah ke Korejské lidově demokratické republice a jejímu lidu a podporují její politiku.

  Usilujeme o navazování přátelských vztahů mezi lidem České respektive Slovenské republiky a Korejské lidově demokratické republiky ve všech oblastech života společnosti obou zemí. Napomáháme rozvoji kulturních, hospodářských, vědeckých, politických a dalších česko-slovensko-korejských vztahů. Dbáme o šíření pravdivých informací především na základě bezprostředního styku mezi lidmi obou zemí a opíráme se přitom o vlastní zdroje poznání.

  V naší činnosti vycházíme z národních tradic, rozvoje kultury, demokracie a humanity a respektování práva na sebeurčení národů. Navazujeme na dlouholeté tradice československo-korejského přátelství, jejichž základy byly položeny koncem 40. let 20. století.

  Společnost Pektusan je apolitická organizace, která obhajuje myšlenky socialismu a usiluje o implementaci myšlenek čiché na naše podmínky. Našimi aktivisty jsou členové několika politických stran, stejně jako bezpartijní pokrokoví lidé.

  Společnost česko-korejského přátelství Pektusan byla založena na počátku 90. let. Předsedou byl doc. PhDr. Josef Haubelt, DrSc., kterého později vystřídali postupně profesor RSDr. Ivan Hrůza, DrSc.; major Jiří Jarka a RSDr. Jaroslav Kafka. Od 16. 6. 2018 je předsedou RSDr. Jozef Servista. Praktická činnosť Pektusanu vychádza zo stanov, schválených Ministerstvom vnútra Českej republiky 6. 1. 1999 (viď. stanovy) a aktualizovaných po převedení na novou právní formu zapsaného spolku v r. 2017.

 

STANOVY

           Stanovy.doc   (pro zobrazení použijte program Microsoft Office nebo Open Office)

           Stanovy.pdf   (pro zobrazení použijte program Adobe Reader nebo jiný program pro zobrazování souborů v .pdf)

 

Z historie Pektusanu

Spoluzakladatelé a někdejší předsedové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan Jiří Jarka (vlevo) a RSDr. Jaroslav Kafka, po vyznamenání Řádem přátelství I. stupně

 

 

Setkání pozdějšího předsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan RSDr. Jaroslava Kafky s velkým vůdcem soudruhem Kim Il Sungem v Pchjongjangu 27. 5. 1988,
vlevo generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa RSDr. Miloš Jakeš

Soudruh Miloš Jakeš byl dlouholetým přítelem korejského lidu a až do konce života se účastnil setkání Společnosti česko-korejského přátelství a akcí na velvyslanectví.
 

Současnost

Současným předsedou Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan je od r. 2018 soudruh RSDr. Josef Servista, nositel Řádu přátelství I. (udělen 2017) a II. stupně (udělen 2012)

Předseda Pektusanu soudruh Servista a místopředseda Pektusanu soudruh Velitš se zástupci ambasády v roce 2018

V případě zájmu o členství ve Společnosti nás kontaktujte e-mailem na adresu spolecnostpektusan@gmail.com. Člen Pektusanu se musí řídit stanovami organizace a podílet se v rámci svých možností na její činnosti. V případě prokázání nadstandardních zásluh pro rozvoj česko-korejského přátelství a Společnosti Pektusan může být člen v souladu se stanovami časem kooptován do výboru a účastnit se užší činnosti organizace.
  

Naše stránky momentálně fungují v provizorním režimu, proto uvádíme jen stručné informace. Podrobnosti o naší činnosti budou k dispozici po vyřešení technických problémů a přechodu na novější verzi stránek.